[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ยินดีต้อนรับ

 เริ่มนับ 15/พ.ค./2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
13 คน
สถิติเดือนนี้
189 คน
สถิติปีนี้
3732 คน
สถิติทั้งหมด
14144 คน
(Show/hide IP)
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 19 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน


  

   เว็บบอร์ด >> ห้องนั่งเล่น >>
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบธรรมศึกษา 2554  VIEW : 438    
โดย admin

  Administrator
 

UID : No.
โพสแล้ว : 9
ตอบแล้ว : 5
เพศ :
ระดับ : 3
Exp : 9%
เข้าระบบ :
ออฟไลน์ :
IP : 180.180.144.xxx

 
เมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 17:23:03    ปักหมุดและแบ่งปัน

 
FREE photo hosting by อัพโหลดภาพใช้ส่วนบุคคล

คำสั่ง
เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี อุทัยธานี ชัยนาท (ธรรมยุต)
ที่  ๐๒  /  ๒๕๕๔
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบธรรมศึกษา 
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔
------------------------
ด้วย  สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง  ได้กำหนดให้  วันศุกร์  ที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๔  เป็นวันสอบ     วัดความรู้นักเรียนผู้ขอเข้าสอบความรู้นักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก  ทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้การดำเนินการจัดสนามสอบและจัดสอบวัดความรู้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงเห็นสมควรแต่งตั้งท่านผู้มีรายนามดังต่อไปนี้  เป็นคณะกรรมการดำเนินงานสอบธรรมศึกษา  สนามสอบวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม  ประจำปี  ๒๕๕๔  ดังนี้
 
๑.  คณะกรรมการอำนวยการสนามสอบ   ให้
          ๑.  พระครูโพธิชยาภิรักษ์                                 เจ้าคณะอำเภออินทร์บุรี  (ธ)           เป็นประธานอำนวยการ 
๒.  พระครูอิสรธรรมโสภณ                            เจ้าคณะตำบลน้ำตาล  (ธ)                 เป็นประธานสนามสอบ
๓.  พระครูสังฆรักษ์สมัคร  สุทฺธิธมฺโม        เจ้าคณะตำบลทองเอน  (ธ)               เป็นรองประธานสนามสอบ
มีหน้าที่ 
๑.  ดูแล  ควบคุมการจัดดำเนินการสอบ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บริสุทธิ์  ยุติธรรม
 
๒.  คณะกรรมการกองเลขานุการ  ให้
                                ๑.  พระมหาสำราญ  ขนฺติโก                           ๒.  พระครูปลัดปราโมทย์  สิริเตโช                              
๓.  ดร.พระทวี  จิตฺตคุตฺโต                                ๔.  พระมหานิกร  สหสฺสชโย
๕.  พระธนธร  คุณาราโม                             ๖.  พระมหาสงกรานต์  อภิรกฺขิโต                
                                ๗.  พระสมุห์อเนก  ปุณฺณวุฑฺโฒ              ๘.  พระประสิทธิ์  ปสิทฺธิโก
                                ๙.  นางจันทร์เพ็ญ  กลับดี                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ดำ  มิตรภาพ  ที่  ๑๘๓    
๑๐.  นายธรรมศักดิ์  อาภากุลอนุ                     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลาง
๑๑.  นายมนตรี  ใจดี                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดง     
๑๒.  นายมานิตย์  อิ่มอ่อง                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนทองเอนวิทยา
                                ๑๓.  นายธงชัย  กุลพรหมสะโร                     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดดงยาง           
๑๔.  นายนิรันดร์  สุขุมะ                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี            
๑๕.  นายสมพร  แพรม้วน                              ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเซ่าสิงห์    
๑๖.  นายอาจหาญ  ภู่ตัน                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระโจม
                                ๑๗. นายสมบัติ  หมีนอน                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล      
๑๘.  นายชลิต  ชมชื่นจิต                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระทุ่มปี่
๑๙.  นางวราภรณ์  วีระพงษ์                            ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม                              
มีหน้าที่ 
๑.  จัดเตรียมซองข้อสอบ  ถวายประธานและคณะกรรมการลงนาม  และเปิดซองข้อสอบต่อหน้าคณะกรรมการ
๒.  จัดข้อสอบ  กระดาษใบตอบ  ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องสอบ
๓.  นับจำนวน  และจัดชุด   ตลอดจนรับ จัดเรียงกระดาษใบตอบ  บรรจุซองต่อหน้าคณะกรรมการ  และถวายให้คณะกรรมการลงนาม
๔.  ดูแล และควบคุมให้นักเรียนลงลายมือชื่อส่งกระดาษใบตอบในแต่ละรายวิชาให้เรียบร้อย
 
๓.  คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ให้
๑.  พระธนธร  คุณาราโม                                 ๒.  พระมหาสงกรานต์  อภิรกฺขิโต
                                ๓.  พระโชติอนันต์  โรจโน                             ๔.  สามเณรอนันต์  วิชัยผิน 
                                ๕.  สามเณรเทอดพงษ์  ชำนาญพล               ๖.  สามเณรอัครเดช  แสงสิงห์
                                ๗.  สามเณรทศพล  จะหลาบหลอง                ๘.  สามเณรกิตติศักดิ์  สากระจาย
                                ๙.  สามเณรจิรวัฒน์  ศรีแก้ว                            ๑๐.  สามเณรวัชรากร  ยะไชยศรี
                                ๑๑.  สามเณรมนัสวิน  ศิริวรรณ                     ๑๒.  สามเณรอภิสิทธิ์  อุทัยชาติ
มีหน้าที่
                ๑.  จัดเตรียมสถานที่  ตลอดจนอุปกรณ์  ประจำกองอำนวยการให้พร้อมใช้งาน
                ๒.  จัดเตรียมอุปกรณ์รับข้อสอบ  เก้าอี้นั่งสอบ  ติดเลขที่  ป้ายบอกเลขที่และรายนามคณะกรรมการควบคุมห้องสอบให้เรียบร้อย
 
๔.  คณะกรรมการควบคุมห้องสอบ
ธรรมศึกษาชั้นตรี
                ก.  ธรรมศึกษาชั้นตรี  ห้องที่  ๑  เลขที่  ๑  -  ๓๖
๑.  สามเณรวันพระ  บุญกิจ                             ๒.  สามเณรอธิปัตย์  สืบสาย
๓.  นางลภัสเมธานินท์   การีชิต
ข.  ธรรมศึกษาชั้นตรี  ห้องที่  ๒  เลขที่  ๓๗  -  ๗๒
๑.  สามเณรครรชิต  ชุ่มวะมล                         ๒.  สามเณรกฤษณะ  ขวัญกลัด
๓.  นายชำนาญ  เอี่ยมสำอาง
 
 
ค.  ธรรมศึกษาชั้นตรี  ห้องที่  ๓  เลขที่  ๗๓  -  ๑๐๘
๑. สามเณรวิเชียร  แซ่ย่าง                                 ๒.  สามเณรเดโชพล  โพธิ์ชัยเลิศ
๓.  นายสุรพงษ์  นิธิโรจนานนท์   
ง.  ธรรมศึกษาชั้นตรี  ห้องที่  ๔  เลขที่  ๑๐๙  -  ๑๔๔
๑.  สามเณรประวิทย์  แซ่ย่าง                           ๒.  สามเณรธนบัตร  พรหมอ่อน
๓.  นายวีรศักดิ์  บึงฉัตรศิริ 
จ.  ธรรมศึกษาชั้นตรี  ห้องที่  ๕  เลขที่  ๑๔๕  -  ๑๘๐
๑.  สามเณรทรงภพ  ทิยะ                                 ๒. สามเณรภานุพงศ์  ปานพุ่ม
๓.  นายชำนาญ  สังเวียนทอง
ฉ.  ธรรมศึกษาชั้นตรี  ห้องที่  ๖  เลขที่  ๑๘๑  -  ๒๑๖
๑.  สามเณรฉัตรชัย  เจริญผล                           ๒.  สามเณรพันจิตร  หลีกเลี่ยง
๓. นายปถม  สดงาม
ช.  ธรรมศึกษาชั้นตรี  ห้องที่  ๗  เลขที่  ๒๑๗  -  ๒๕๒
๑. สามเณรศิริวัฒน์  สาภะ                               ๒.  สามเณรธีรเทพ  ศรีเมืองมา
๓.  นายจักรพงษ์  กล่อมปัญญา 
ฌ.  ธรรมศึกษาชั้นตรี  ห้องที่  ๘  เลขที่  ๒๕๓  -  ๒๘๒
๑.  สามเณรศุภกฤต  ประดน                           ๒.  สามเณรชลิต  แซ่ลี
๓.  นายวีระ  ลาภไพรินทร์ 
ญ.  ธรรมศึกษาชั้นตรี  ห้องที่  ๙  เลขที่  ๒๘๓  -  ๓๑๒
๑.  สามเณรวรพล  ทัพศิริ                                 ๒.  สามเณรชินยา  แปงคำ
๓.  นายสิทธิเวช  ปราสาทแก้ว 
ฎ.  ธรรมศึกษาชั้นตรี  ห้องที่  ๑๐  เลขที่  ๓๑๓  -  ๓๔๒
๑.  สามเณรเทวัญ  บัวโค  เปรียญ                   ๒.  สามเณรอภิวัฒน์  ดลเรขา
๓.  นางประนอม  สุดาทิศ
ธรรมศึกษาชั้นโท
ก. ธรรมศึกษาชั้นโท  ห้องที่  ๑  เลขที่  ๑  -  ๔๗
๑.  สามเณรทรงชัย  แก้วลิ่น                            ๒.  สามเณรศิวกร  นามชาลี
๓.  นางอัมพร  วุฒิวิชญานันต์ 
ธรรมศึกษาชั้นเอก
ก. ธรรมศึกษาชั้นเอก  ห้องที่  ๑  เลขที่  ๑  -  ๒๗
๑.  สามเณรสมรักษ์  สุวรรณสุด                      ๒.  สามเณรบริสุทธิ์  ชำนาญ
๓.  นางอุบล  สุ่มประเสริฐ 
 
 
มีหน้าที่
                ๑.  รับข้อสอบและกระดาษใบตอบไปส่งให้นักเรียนประจำห้องเพื่อทำการสอบ
                ๒.  ดูแล  ควบคุม  ห้องสอบ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บริสุทธิ์  ยุติธรรม
                ๓.  ดูแล  ควบคุมเวลาการทำข้อสอบ  ตลอดจนรับ จัดเรียง  กระดาษใบตอบและนำส่งกองเลขานุการ
 
๕.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  ให้
๑.  พระมหานิกร  สหสฺสชโย                         ๒.  พระธนธร  คุณาราโม
                                ๓.  พระประสิทธิ์  ปสิทฺธิโก                            ๔.  สามเณรเทวัญ  บัวโค  เปรียญ 
๕.  สามเณรศิริวัฒน์  สาภะ                             ๖.  สามเณรชลิต  แซ่ลี
                                ๗.  สามเณรณัฐวุฒิ  ดอนเอม                         
มีหน้าที่
                ๑.  จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดดำเนินงานตามโครงการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน  เพื่อแจกแก่คณะกรรมการควบคุมห้องสอบ  และผู้มาเยี่ยมสนามสอบ
                ๒.  จัดป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลนักเรียนผู้เข้าสอบในแต่ละโรงเรียน  สถานที่ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนห้องสอบและคณะกรรมการควบคุมห้องสอบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
                ๓.  ประชาสัมพันธ์สถานที่ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ห้องน้ำ  ที่รับประทานอาหาร  น้ำดื่ม  ให้ผู้เข้าสอบและคณะกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทรรบ
          ๔.  แจ้งเวลาการสอบ  ส่งกระดาษคำตอบ  และรวบรวมข้อสอบส่งที่กองเลขานุการ
 
๖.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  ให้
                                ๑.  พระมหานิกร  สหสฺสชโย                         ๒.  พระมหาสงกรานต์  อภิรกฺขิโต                               
๓.  พระโชติอนันต์  โรจโน                             ๔.  พระประสิทธิ์  ปสิทฺธิโก
๕.  สามเณรณัฐชนนท์  ผ่องถ้อย                    ๖.  สามเณรรณชิต  กลิ่นมาลา
                   ๗.  สามเณรอนุรุจน์  นาชิน                             ๘.  สามเณรจักรกฤษณ์  กรจนารัตน์ 
                                ๙.  นางปราณี  สุดาทิศ                                      ๑๐.  นายอภิยุต  แสงโสดา
มีหน้าที่
                ๑.  ต้อนรับและรับรองพระเถระ  ณ  กองอำนวยการ   ตลอดจนถวายภัตตาหารและน้ำปานะ
                ๒.  ต้อนรับและแนะนำสถานที่ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  แก่ผู้เข้าสอบ  คณะกรรมการควบคุมห้องสอบ   ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยี่ยมสนามสอบ
 
๗.  คณะกรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม  ให้
                                ๑.  พระมหานิกร  สหสฺสชโย                         ๒.  พระมหาสงกรานต์  อภิรกฺขิโต
๓.  สามเณรสิรโชค  นิ่มมั่ง                             ๔.  สามเณรวิชัย  จิตไพรงาม         
๕.  สามเณรทรงกรด  ไทรสังขดำรงสิน       ๖.  สามเณรโอภาส  เร่งผลดี
                                ๗.  นายมีเดช  เฮ็งเพ็ง                                       ๘.  นางปราณี  สุดาทิศ       
๙.  นางสาวอำพร  บัวระภา                             ๑๐.  นางสาวจันทิมา  ต่ายเพ็ชร
                                ๑๑.  นางสาวอรสา  นาราษฏร์                        ๑๒.  นายสุรุเชษฐ์  ภูอาภรณ์                          
                                ๑๓.  นางสาวมนัสศิริ  บุญเสริม                     ๑๔.  นางสาวธนันณัฏฐ์  มีปาน 
๑๕.  นางสมถวิล  ช้างงาม                               ๑๖.  นายสมศักดิ์  สร้อยพูล
๑๗.  นายเจริญ  จะระ                                       ๑๘.  นางนภัสนันท์  ชื่นชม
๑๙.  นางแพรว  ปาลวัฒน์                                                ๒๐.  นางพันทิพย์  เพชรเรือง 
๒๑.  นายศักดิ์สิทธิ์  แจ้งสว่าง
มีหน้าที่
                ๑.  จัดเตรียมภัตตาหารถวายประธาน  คณะกรรมการ  ตลอดจนอาหารและน้ำดื่มให้เพียงพอแก่จำนวนผู้เข้าสอบ  คณะกรรมการควบคุมห้องสอบ  ตลอดจนผู้มาเยี่ยมสนามสอบ
                ๒.  ประสานงานกับคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ  เพื่อดูแล  ควบคุม  การแจกอาหารกลางวันให้ทั่วถึงและเพียงพอแก่จำนวนผู้เข้าสอบ  คณะกรรมการควบคุมห้องสอบ  ตลอดจนผู้มาเยี่ยมสนามสอบ
                ๓.  จัดระเบียบการทิ้งกล่องอาหารกลางวัน  ตลอดจนน้ำถ้วย  แก้วน้ำปานะ  ลงในถุงดำหรือถังขยะที่เจ้าหน้าที่จัดให้  ให้เป็นไปด้วยความสะอาดเรียบร้อย 
 
๘.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและเครื่องเสียง
                          ๑.  พระธนธร  คุณาราโม                                 ๒.  สามเณรอนันต์  วิชัยผิน
๓.  สามเณรภูรินันท์  ขวัญกลัด                       ๔.  สามเณรอนุวัฒน์  สังข์ประเสริฐ
๕.  สามเณรวิชัยยุทธ์  แก้วคำ                          ๖.นายอภิยุต  แสงโสดา    
                                ๗.  นายมีเดช  เฮ็งเพ็ง                                       ๘.  นายฉลอง  กลางจันอัด
มีหน้าที่
                ๑.  จัดเตรียม  ติดตั้งเครืองขยายเสียงเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ตลอดงาน
                ๒.  ดูแล  ควบคุม  ระบบเครื่องขยายเสียง  ให้เสียงดังพอประมาณทั่วสนามสอบ
                ๓.  จัดเตรียมอุปกรณ์บันทึกภาพให้พร้อมใช้งาน  ตลอดจนบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆในวันงาน  เพื่อเป็นข้อมูลสรุปงานต่อไป
ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ  เพื่อให้การสอบธรรมศึกษา  ประจำปี  ๒๕๕๔ นี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สมดังเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายต่อไป 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันออกคำสั่งนี้เป็นต้นไป
 
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช  ๒๕๕๔
 
 
(พระราชวินัยเวที)
เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี  -  อุทัยธานี  -  ชัยนาท  (ธรรมยุต)


 
 

วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โทร.036-811213,036-811178 (แฟกซ์) อีเมล์: watkritsanaveru@gmail.com